×
ჯანმრთელობა და ჰიგიენა
დეზინფექცია
ვეტერინარია
აგრონომია
სერვისები
აპარატები
elixir

ჩვენი გუნდი

დირექტორი - ბექა ოთიაშვილი

ბუღალტერი - სოფიო ჩაჩუა

წარმოების მენეჯერი - გიორგი მანგუაშვილი

საწყობის მენეჯერი - დავით მამისაშვილი

ლოგისტიკის მენეჯერი - ჯიმშერ მელიქიშვილი