×
ჯანმრთელობა და ჰიგიენა
დეზინფექცია
ვეტერინარია
აგრონომია
სერვისები
აპარატები
elixir

LAB კვლევები

ელექსირი" ხელის ჰიგიენა კლავს კორონავირუსს

ელექსირი" ხელის ჰიგიენა კლავს სტაფილოკოკს და ენტეროკოკს

ელექსირის" დეზინფექტანტი კლავს კორონავირუსს

ელექსირის" დეზინფექტანტი კლავს სტაფილოკოკს და ენტეროკოკს

ტოქსიკოლოგიურ-ჰიგიენური დასკვნა

სადეზინფექციო ხსნარი „ელექსირი" კლავს სალმონელას და E.coli-ს 

ელექსირი" წყლის გაწმენდისთვის 0.1% და 1%-იანი კლავს სალმონელას და E.coli-ს 

ელექსირი" წყლის გაწმენდისთვის 0,05%-იანი კლავს სალმონელას და E.coli-ს

საფრინველე მეურნეობის ლაბორატორიული კვლევა

ზედაპირის და ჰაერის ანალიზი